Mikä on Stablecoin?

Stablecoin on käytännössä kryptovaluutta, jonka arvo on sidottu euroon tai muuhun niin sanottuun fiat-rahaa. Stablecoinin on tarkoitus toimia korvikkeena fiat-valuutalle kryptovaluuttojen kasvavassa ekosysteemissä. Stablecoinista käytetään jonkin verran ”vakaavaluutta”-termiä, mutta koska stablecoin on paremmin tunnettu, käytämme sitä enemmän myös tällä sivulla.

Kryptovaluutat, kuten Bitcoin ja Ethereum, ovat alttiita suurille arvonvaihteluille, kun ne hinnoitellaan fiat-valuuttoihin nähden. Tämä johtuu siitä, että lohkoketjuteknologia on vielä melko uusi ja kryptovaluuttamarkkinat ovat melko pienet. Se, että kryptovaluutan arvo ei ole sidoksissa mihinkään fyysiseen omaisuuteen, tarjoaa mahdollisuuksia vapailla markkinoilla. Se voi kuitenkin vaikeuttaa myös kryptovaluutan käytettävyyttä.

Mihin stablecoineja käytetään?

Stablecoineja käytetään maksujen, investointien ja kaupankäynnin helpottamiseen kryptovaluutta-alalla. Niitä voidaan käyttää myös arvon säilyttäjinä, jotka tarjoavat käyttäjille turvasataman markkinoiden epävakaisuutta vastaan. Stablecoinit tuovat vakautta kryptovaluuttamarkkinoille, jolloin käyttäjät voivat ostaa kryptovaluuttoja ilman, että heidän tarvitsee huolehtia siitä, että keinottelu nostaa tai laskee niiden hintoja. Osoitteessa https://kryptovaluuttakurssit.org/ taustoitetaan kryptovaluuttojen kursseja sekä sijoittamista kryptovaluuttoihin.

Niitä voidaan käyttää myös suojautumiseen fiat-valuutan inflaatiota vastaan, jolloin käyttäjät voivat säilyttää varallisuutensa ilman pelkoa devalvaatiosta. Lisäksi ne voivat helpottaa hajautettujen rahoitusvälineiden ja -sovellusten, kuten lainojen ja säästötilien, kehittämistä. Stablecoinit tasoittavat tietä rahoituspalvelujen paremmalle saatavuudelle kehittyvässä lohkoketjuekosysteemissä.

Kaiken kaikkiaan stablecoin tarjoaa jännittävän uuden mahdollisuuden sekä kryptokäyttäjille että sijoittajille. Koska ne pystyvät tarjoamaan vakautta ja luotettavuutta, niistä on tulossa yhä houkuttelevampi vaihtoehto sekä yksityisille että institutionaalisille sijoittajille. Kun yhä useammat yritykset alkavat ottaa käyttöön näitä digitaalisia varoja, on odotettavissa, että niiden käyttö vain lisääntyy ajan myötä. Lisäksi luomalla sillan fiat-valuuttojen ja kryptovaluuttojen välille, se on auttanut avaamaan uudenlaisia ovia kryptovaluuttojen yleistymiselle.

Fiat-pohjaiset stablecoinit

Fiat-pohjaiset stablecoinit kytkeytyvät fiat-rahaan, kun taas algoritmiset stablecoinit perustuvat algoritmeihin, jotka seuraavat omaisuuserien ja/tai valuuttojen arvoja. Algoritmisista stablecoineista on tulossa yhä suositumpia, sillä ne tarjoavat enemmän joustavuutta kuin fiat-rahoilla tuetut vastineensa. Niiden arvo määräytyy ennaltamääriteltyjen sääntöjen tai algoritmien perusteella eikä suoran yhteyden perusteella kohde-etuuteen.

Riippumatta siitä, minkä version käyttäjä valitsee, stablecoin tarjoaa kryptokäyttäjille jännittäviä mahdollisuuksia hyödyntää jatkuvasti kasvavan kryptovaluutta-alan mahdollisuuksia sekä vakautta ja luotettavuutta sijoittajille, jotka saattavat olla huolissaan markkinoiden epävakaudesta. Fiat-pohjainen stablecoin voi olla sidottu euroon, dollariin tai käytännössä mihin tahansa yleiseen, perinteiseen valuuttaan.

USD Coin (USDC) ja PAX Gold (PAXG)

USD Coin on yksi maailman suosituimmista vakaavaluutoista. Sen laskee liikkeelle Centre, Coinbasen ja Circlen muodostama yhteenliittymä. USDC tarjoaa kryptovaluuttakauppiaille erittäin likvidin ja matalan volatiliteetin vaihtoehdon päästä käsiksi digitaalisiin varoihin, kuten Bitcoiniin tai Ethereumiin. 

PAX Gold (PAXG) on toisenlainen fiat-pohjainen stablecoin, joka valjastaa lohkoketjuteknologian voiman helpottamaan kultakauppaa ja muita kultaan liittyviä toimintoja. PAXG tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden ”omistaa” kultaa ilman, että heidän tarvitsee fyysisesti omistaa sitä, jolloin he voivat helposti hallinnoida kultasijoituksiaan missä päin maailmaa tahansa.

Tether (USDT), MakerDAO ja DAI

Tether (USDT) on algoritminen stablecoin, joka on saavuttanut valtavan suosion lanseerauksensa jälkeen vuonna 2014. Tether on suunniteltu jäljittelemään fiat-valuuttojen arvoa sitomalla se Yhdysvaltain dollariin suhteessa 1:1. Tämä tarkoittaa, että yksi USDT on aina yhden Yhdysvaltain dollarin arvoinen, mikä luo käyttäjille luotettavan ja vakaan arvovaraston. Siitä on tullut yhä suositumpi kryptovaluuttakauppiaiden keskuudessa, jotka haluavat vakautta käydessään kauppaa digitaalisilla varoilla.

MakerDAO on hajautettu rahoitusprotokolla (DeFi), joka toimii Ethereumin lohkoketjussa. Se on algoritminen stablecoin-järjestelmä, joka on rakennettu sen oman kryptovaluutan DAI:n ympärille, joka on sidottu Yhdysvaltain dollariin. Erilaisten protokolliensa ja älykkäiden sopimustensa avulla MakerDAO antaa käyttäjille mahdollisuuden käyttää rahoituspalveluja, kuten lainoja ja säästötilejä, turvautumatta perinteisiin välittäjiin.

DAI on MakerDAO:n virallinen kryptovaluutta, ja se on siis sidottu Yhdysvaltain dollariin. Toisin kuin muut vakaat kolikot, DAI:n tarjonta vaihtelee markkinaolosuhteiden mukaan. Tämä auttaa varmistamaan, että sen arvo pysyy vakaana suhteessa Yhdysvaltain dollariin ajan mittaan.

Kryptoihin sidotut stablecoinit

Bitcoinin tai Ethereumin kaltaisiin kryptoihin sidotut stabiilit kolikot tarjoavat käyttäjille vaihtoehtoisen tavan käyttää ja säilyttää digitaalisia varoja ja suojata niiden arvoa kryptovaluuttamarkkinoiden heilahteluilta. Näiden kolikoiden vakuutena on yleensä kylmässä lompakossa säilytettävä kryptovaranto, ja niitä voidaan käyttää kaupankäyntiin muiden kryptovaluuttojen kanssa, mikä helpottaa käyttäjien sijoitusten monipuolistamista.

Suosituin kryptovaluuttaan sidottu stablecoin on Wrapped Bitcoin (WBTC). Se on tokenisoitu versio Bitcoinista, jonka säilyttäjät ovat varmentaneet. WBTC:n avulla käyttäjien on myös helppo käyttää Ethereum-pohjaisia hajautettuja rahoitussovelluksia ilman, että heidän tarvitsee muuntaa BTC-omistuksensa ETH:ksi.

Algoritmipohjaiset stablecoinit

Algoritmisia stablecoineja ei tueta fiat- tai kryptovarannoilla. Sen sijaan ne käyttävät älykkäiden sopimusten ja hajautettujen protokollien yhdistelmää varmistaakseen, että kolikon arvo pysyy vakaana. Algoritmiset kolikot, kuten StableCoin (STC) ja Ampleforth (AMPL), tarjoavat käyttäjille enemmän joustavuutta digitaalisten omaisuuserien kaupankäynnissä.

Kaiken kaikkiaan stablecoinit ovat yhä suositumpi tapa, jolla kryptovaluuttasijoittajat pääsevät digitaalisten omaisuuserien markkinoille turvallisesti ja luotettavasti. Saatavilla on monenlaisia stablecoineja, joista jokainen tarjoaa omat etunsa, haittansa ja ominaisuutensa. Käyttäjien on tärkeää tehdä tutkimusta ennen kuin he päättävät, mikä stablecoin sopii parhaiten heidän tarpeisiinsa.

Stablecoinien hyvät ja huonot puolet

Stablecoinien tärkein etu on niiden vakaus ja luotettavuus. Koska ne on sidottu esimerkiksi fiat-valuuttoihin, ne tarjoavat käyttäjille samanlaista taloudellista vakautta kuin perinteiset valuutat. Tämä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon sijoittajille, jotka haluavat hyötyä kryptovaluutoista ilman, että heidän tarvitsee huolehtia markkinoiden epävakaudesta.

Stablecoineista on tulossa yhä suositumpia keinoja siirtää arvoa osapuolten välillä nopeasti ja turvallisesti. Ne tarjoavat myös nopeat transaktionopeudet verrattuna muihin rahansiirtomuotoihin, jolloin käyttäjät voivat suorittaa maksuja lähes välittömästi yli rajojen ilman huolta valuuttakursseista tai korkeista transaktiomaksuista.

Heikkoutena voidaan mainita se, että stablecoineihin sovelletaan edelleen samoja säännöksiä kuin muihinkin kryptovaluuttoihin, ja ne voivat siten olla tietyissä maissa estettyjä tai muutoin hallituksen rajoitusten alaisia. Koska ne on yleensä sidottu fiat-valuuttoihin, niiden arvo voi lisäksi muuttua epävakaaksi, jos fiat-valuutta menettää arvoaan.

Yhteenveto

Stablecoinit ovat digitaalisia varoja, jotka on suunniteltu säilyttämään vakaa arvo suhteessa muihin perinteisiin valuuttoihin tai muihin digitaalisiin varoihin. Ne tarjoavat sekä vakautta että luotettavuutta käyttäjille, jotka haluavat käyttää kryptovaluuttoja ilman huolta markkinoiden epävakaisuudesta tai valuuttakurssien vaihteluista.

Stablecoineja voidaan käyttää joko fiat-valuuttojen, kryptojen tai algoritmisten protokollien tukena, jolloin käyttäjät voivat käyttää erilaisia digitaalisia rahoituspalveluja ja suojata sijoituksiaan. Käyttäjien on tärkeää tehdä kotiläksynsä ennen kuin he sijoittavat mihinkään stablecoiniin varmistaakseen, että se vastaa heidän tarpeitaan.